Till Startsidan

Banarbete - spårrikning 

Järnvägen, startsida

Tillbaka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underhåll av järnväg är intressant. Mindre arbeten måste passas in mellan tågen för att störa så lite som möjligt och då gäller det att utföra jobbet effektivt på den tilldelade tiden.

Den 20 april 2009 utfördes vad som kallas spårriktning vid järnvägsövergången vid Genvägen.

Sådant som förr i tiden utfördes för hand av många människor görs nu av stora bullrande maskiner.

Först kommer spårriktaren som vibrerar ballasten (makadammen) kring sliprarna och ser till att den blir rätt packad.

Vid vägövergången måste planken tas upp så att man kommer åt och vägtrafiken stängs av.

Spårriktaren sticker ner kraftiga don i banvallen.

' Sedan kommer plogmaskinen och föser ballasten på plats under stort buller och bång.

En del material tas in där fram och transporteras genom maskinen till bakänden där det läggs ut.

Lite arbete får göras manuellt innan vägplattorna åter lyfts på plats.
 

 

 

 

 

 

Slutligen kopplas fordonen ihop och de lämnar arbetsplatsen för att åka mot Ockelbo.

Dagen efter kom den här mystiska maskinen som enligt uppgift "mätte  kabledjupet". Om det hade något samband med tidigare arbeten det vet vi inte.

Maskinen var märk Railcare som är ett företag som utför uppdrag avseende upprustning och underhåll av järnväg.

 

2012-07-09

Skriv e-post till oss Till startsidan