Till Startsidan

Järnvägen, startsida

Länkar till bildgalleriets olika album:
Bildgaller spåbyte Ockelbo Öppnas i eget fönster
Bildgalleri växelbyte Öppnas i eget fönster 
Bildgalleri räls och makadam Öppnas i eget fönster 
Bildgalleri ballastrensning Öppnas i eget fönster 
Bildgalleri spårbyte Järbo Öppnas i eget fönster  

Tillbaka

 

 Spårarbete Storvik-Ockelbo 2010

I början av oktober 2010 startade arbetet med att byta rälsen mellan Storvik och Ockelbo. Ett arbetslag med stora maskiner startade från vardera orten.

Mellan Ockelbo och Järbo byttes både räls och de gamla träsliprarna medan endast räls byttes på sträckan Järbo-Storvik.

Det är ett högt mekaniserat arbete som består av flera moment men också delvis manuellt som svetsning av rälsen. Utöver själva spårarbetet har man utfört en del justeringar av signalanläggning, vägkorsningar m.m.

Bilderna nedan är ett urval av dem som finns i bildgalleriet.
Spårbyteståget har startat från Ockelbo
Termitsvetsning av rälsskarvar
Ovan termitsvetsning av rälsskarvar. En grundlig beskrivning finns här.

Till vänster spårbyteståget strax söder om Ockelbo. Maskinen som går sist i tåget plockar upp träsliprar och lägger nya av betong. Samtidigt lyfts den gamla räsen av och ersätts med ny.
Ny växel har transporterats fram 
I Medskogsheden byts en växel till mötesspåret. Den kommer med ett specialtåg till platsen.

Hela bytet skulle klaras av före kl. 04:00 på natten men en maskin går sönder och arbetet blir försenat.
Nya räler har lagts ut
Innan spårbytet kan starta så läggs de nya rälerna ut parallellt med spåret.

Stora lass med ballast (makadam) körs ut.

Makadamtransport
 Ballastrenståget
Den här bullrande maskinen tar upp ballasten i banvallen och rensar bort finmaterial och föroreningar och lägger tillbaka det renade materialet.
Rallarna kommer till Järbo med spårbyteståget.
Hightechrallarna

Och därefter kommer ballastrenståget!
YouTube
Det finns dessutom några videofilmer på "tuben":
Spårbytesmaskin
Termitsvetsning
Ballastrensning
 
 

2012-07-09

Skriv e-post till oss Till startsidan