Till Startsidan
Banarbete - kabelsänkning

Järnvägen, startsida

Tillbaka

 
 
Två stora bullrande maskiner (och en liten grävmaskin) har setts på järnvägen i sommar (2010). De utför ett arbete med att flytta el- och signalkablar i järnvägsbanken. Flyttningen innebär att kablarna sänks, de läggs djupare ner i marken. Detta sker som förberedelser för det stora arbete som ska ske längre fram i höst då spåren (rälerna) byts.

Den här jobbet har pågått mellan Storvik och Ockelbo. Entreprenören heter Railcare och har verksamhet inom entreprenad och transport på järnväg, det vill säga man kör även tåg. Deras vita diesellok passerar Järbo ibland.
Sugmaskin
1  Två "jättedammsugare" suger med sina stora "snablar" upp makadam och jord och frilägger på det sättet de befintliga ledningarna. Schaktmassorna lagras i den stora behållaren  
x   
x  Sugen fördjupar schakten och djupet kollas. 1 m under R.Ö.K. (rälsöverkant) ska kablarna ligga.
 x När det är ok tömmer den stora maskinen tillbaka de uppsugna massorna i ledningsgraven. Allra sist kommer den lilla grävmaskinen och jämnar till.
 

2012-07-09

Skriv e-post till oss Till startsidan