Externa länkar

Järbo Elcenter Sidan öppnas i eget fönster

Agera Energi Sidan öppnas i eget fönster

Inresol Sidan öppnas i eget fönster

 

Elever ger skolan ny energi

Artikel i Din Lokaltidning Sidan öppnas i eget fönster

 

 Myndigheter

Energimyndigheten Sidan öppnas i eget fönster

Boverket (bidrag) Sidan öppnas i eget fönster

 

 

Den rullande solelutställningen

Företagen är ofta ute och visar sina produkter. Här vid Energidagen i Järbo 2014.

 

Företag har möjlighet att presentera sig och sin verksamhet på egna sidor. Kontakta webbredaktören.

Järbo Elcenter och Agera Energi

Bo Lusth är ägare till elinstallationsföretaget Järbo Elcenter som är specialiserat på anläggningar för solel. Inom familjen äger man också Agera-Energi som även arbetar med vindenergi och LED-belysning och andra produkter inom energiområdet.

Bosse har en lång yrkeserfarenhet inom elbranschen innan han flyttade till Järbo 2004 och därefter 2009 startade Järbo Elcenter. Sönerna Kjell och Krister verkar också i familjeföretagen.

Potential för solel

Det är egentligen inte så konstigt att vi satsar på solel, menar Bosse. Ännu har bara några få procent av bostäderna sol som energikälla. Här finns alltså en stor potential av kunder. Och tekniken är under snabb utveckling.

Bidrag skapade boom

Montage på villaDet som verkligen har satt fart på installationerna är att det kom ett statligt bidrag som var 35 % av investeringen. Nu är pengarna slut för det här året men det går att göra ansökan. Det kan dröja innan pengar utbetalas.

Det går att få ROT-avdrag för arbetet men då kan inte investeringsbidraget utnyttjas för den delen.

En annan sak som gör det attraktivt att installera solpaneler är att det går att ansluta dem till elnätet och sälja den energi som inte används i den egna fastigheten.

Hur fungerar det?

När solcellerna blir belysta alstas el. Flera paneler är hopkopplade och lämnar likström till en växelriktare och då kan strömmen användas för våra vanliga elapparater. Strömmen kan också matas ut på elnätet, men då behövs en anordning som av säkerhetsskäl bryter kontakten om nätspänningen försvinner.

Inkoppling

Ett annat alternativ är att strömmen laddar batterier som används när solen inte längre lyset.

Vad kostar det?

Solen är gratis! Men det behövs en hel del utrustning och arbete för att montera den. Bosse ger ett exempel på en nyckelfärdig anläggning med effekten 5 kW, d.v.s. 20 paneler som tar cirka 35 m2 på taket. De kan producera omkring 5000 kWh per år.

En tumregel för produktionen är att fast monterade solceller ger mellan 800 och 1100 kWh per kW under ett normalt solår i Sverige.

Priset för den driftklara anläggningen kan ligga mellan 100 till 140 tusen kronor. Bidraget är högst 30 % av detta för företag och 20 % för övriga. Tidigare var det 35 %.

Vad tjänar man?

Den överskottsenergi från anläggningen som inte används lokalt  levereras ut på nätet och kan ge skattereduktion. Den är för närvarande 60 öre/kWh.

Vinsten på en solelanläggning ligger dels i att man minskar sin elräkning, d.v.s. den el man köper från ett elhandelsbolag, dels i skattereduktionen.

Genom att skaffa elcertifikat kan man få ytterligare bidrag för elenergin.

Är det lönsamt?

MarkmontageEn tumregel är att det tar 12-15 år att betala av investeringen. Efter den tiden är det bara plus! Men det är viktigt att solpanelerna placeras optimalt. Det betyder mycket för hur mycket el som kan produceras.

Kvaliteten på panelerna betyder också mycket. Dåliga paneler i kombination med dåligt läge kan innebära halverad produktion.

På bilden en liten anläggning placerad på marken.

Låna pengar

Det är inte alla banker som lånar ut pengar specifikt till solel. JAK banken har dock en policy för den här typen av investeringar i förnybar energi.

Experthjälp!

Järbo Elcenter har vid det här laget mycket praktisk erfarenhet av att installera solelanläggningar. Det vanliga är att solpaneler monteras på befintliga tak. Bo Lusth betonar att man samarbetar med flera hantverkare som är specialister på tak och takbeklädnader.

Och inkopplingen på elsystemet kräver verkligen expertkunskap. Det är en mycket avancerad utrustning som måste fungera.

PS.
Har du svårt att förstå vad beteckningarna kW och kWh står för? Ja, det kanske du inte är ensam om. Effekt mäts i kW (kiloWatt) och energi i kWh (kiloWatt-timmar). När du kokar frukostägget (6 minuter) på spisplattan som kanske är på 1 kW så används 0,1 kWh.

 

Gå till sidans topp

 

Järbo Elcenter

Järbo Elcenter AB

Oppsättarvägen 31
811 31 Järbo
Tel: 076 - 326 45 80

 

Agera Energi

Agera Energi AB

Storgatan 9
806 45 Gävle
076 - 326 45 80

 

JAK medlemsbank

 

 

 

 

 

 

Skriv till oss Till startsidan
Copyright © jarbo.biz. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i andra sammanhang är inte tillåten utan att ange källan. Läs mer här: http://www.jarbo.biz/om-kontakt.php#upphovsratt